השאלה על חברת “אגדת הבורגנים” בע”מ
כל הזכויות שמורות © אוניברסיטת תל אביב.


פתרוןלהצגת הפתרון לחץ כאן