השאלה על חברה א’

חברה א’ העניקה חבילה של כתבי אופציות למניותיה (בשווי כולל של 1 מיליון ש”ח לשנה) לחברה בבעלותו של מנהלה הכללי. משיקולי מס, לא מתקיימים יחסי עובד מעביד בין חברה א’ לבין המנהל הכללי, ובהתאם הסכם הייעוץ בגין שירותי הניהול המתקבלים מהמנהל הכללי (בגינו משלמת החברה למנהלה הכללי סך של 1.5 מיליון ש”ח במזומן לשנה) וכן ההענקה של האופציות, נחתמו מול החברה שבבעלותו. שווי שירותי ניהול מקבילים (על בסיס חבילת תגמול כוללת של מנכ”לים של חברות מסדר גודל דומה) הינו כ- 2 מיליון ש”ח במזומן לשנה (בחר/י את התשובה הנכונה ביותר):

  1. חברה א’ תכיר בהוצאת תגמול כוללת בסך של 2.5 מיליון ש”ח לשנה
  2. חברה א’ תכיר בהוצאת תגמול כוללת בסך של 2 מיליון ש”ח לשנה
  3. חברה א’ תכיר בהוצאות לפי הגבוה מבין שווי האופציות (1 מיליון ש”ח) לבין שווי השירותים שניתנים כנגדם (0.5 מיליון ש”ח). ובנוסף, תכיר בהוצאות בגין הסכם הייעוץ בסך 1.5 מיליון ש”ח
  4. חברה א’ תכיר בהוצאת תגמול כוללת בסך של 3 מיליון ש”ח לשנה
  5. חברה א’ תכיר בהוצאת תגמול כוללת בסך של 1.5 מיליון ש”ח לשנה
  6. אף תשובה אינה נכונה


כל הזכויות שמורות © [אוניברסיטת תל אביב]

להצגת הפתרון לחץ כאן


סטודנט/ית יקר/ה

מאחלים/ות לכם/ן המון הצלחה בלימוד וההכנה לבחינות!
נתקלתם/ן בבעיה או טעות באתר? יש לכם/ן הצעות בשבילנו? רוצים/ות לספר לנו האם האתר עזר לכם/ן? ניתן לפנות אלינו דרך יצירת קשר צוות אסיאג יועצים בע”מ