תג ארכיון: מגזרי פעילות

השאלה על חברת המזון המרוויח בע”מ

חברת המזון המרוויח בע”מ (להלן: “החברה“) הינה חברה ציבורית ישראלית העוסקת במישרין ובעקיפין (דרך חברות מוחזקות) בשיווק וייצור מזון, מחקר ופיתוח של תחליפי בשר, וכן, מעניקה שירותי ייעוץ אסטרטגי לחברות בתחום זה. החברה הוקמה בשנת 1999. להלן נתונים מסוימים מתוך… קרא עוד‪…

השאלה על חברת ריף בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז האקדמי לב, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הקריה האקדמית אונו.

השאלה על חברת נזק בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז האקדמי לב, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הקריה האקדמית אונו.

השאלה על חברת ליה בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז האקדמי לב, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הקריה האקדמית אונו.

השאלה על חברת שופרסל בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז האקדמי לב, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הקריה האקדמית אונו.

שאלה על חברת הגר בע”מ

  שאלה מספר 6- מגזרי פעילות – 15% (במחברת כתומה) חברת “הגר” בע”מ (להלן “החברה“) היא חברה ציבורית העוסקת בייצור, שיווק ומכירה של מוצרים בתחום המזון, במישרין ובעקיפין באמצעות חברות בנות (להלן “הקבוצה“). לקבוצה מספר מגזרי פעילות המבוססים על דיווחיה… קרא עוד‪…

שאלה על חברת טלי בע”מ

שאלה מספר 3 – 20 נקודות חברת טלי בע”מ (להלן – “טלי”) הינה חברה העוסקת ביבוא, הפצה ומכירת כלי רכב ובמתן שירותים נלווים בתחום זה. מניות החברה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. טלי מבצעת את פעילותה באמצעות החזקה בחברות… קרא עוד‪…

שאלה בנושא מגזרי פעילות

לפניכם 3 היגדים המתייחסים לדיווח על מגזרי פעילות לפי תקן דיווח כספי בינלאומי 8: היגד 1: החובה להציג דיווח מגזרי חלה רק על חברת אם שיש לה חברות בנות המאוחדות בדוחות הכספיים של חברת האם. חברה שאין לה חברות בנות… קרא עוד‪…

שאלה על חברת קלראשו בע”מ

חברת קלראשו בע”מ (“קלראשו“) הינה חברת החזקות ציבורית העוסקת בייבוא, מכירה, השכרה ומתן שירותים בתחום כלי הרכב בישראל, באמצעות חברות מוחזקות (“הקבוצה“). להלן נתונים לגבי חברות הקבוצה חברת שטנגה בע”מ (“שטנגה“) – שטנגה הוקמה על ידי קלראשו ביום 1 בינואר… קרא עוד‪…

שאלה על חברת אפריקה ישמעאל בע”מ

חברת אפריקה ישמעאל בע”מ (להלן – “החברה“) התקשרה עם מר ניסנבאום אשר בבעלותו מגרש בחיפה, בהסכם לפיו החברה תבנה למר ניסנבאום מגדל משרדים על המגרש. החברה הזמינה תכנית ממשרד אדריכלים והעניקה למר ניסנבאום את הזכות לבצע שינויים לא מהותיים בלבד וביניהם בחירת… קרא עוד‪…

השאלה על חברת אמיר

חברת “אמיר” (להלן – “החברה“) הינה חברה הממוקמת בישראל העוסקת בתחום ייצור, שיווק ומכירת צעצועים באמצעות החברה, חברות בנות וחברה כלולה אחת, הן בישראל והן בחו”ל. הדיווחים ל- CODM מבוססים על שילוב של מיקום גאוגרפי ושל תחומי פעילות, בהתאם למגזרים… קרא עוד‪…

השאלה על חברת ארנולד

חברת ‘ארנולד’ בע”מ (להלן: “החברה“) הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה, דרך החברות המוחזקות על ידה, (להלן: “הקבוצה“) עוסקת בשיווק ומכירה של מוצרי ספורט. להלן נתונים אודות חברות הקבוצה ליום 31 בדצמבר 2016: חברה מועד רכישה… קרא עוד‪…

השאלה על חברת נרקיס

חברת נרקיס בע”מ (להלן: “החברה“) הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב. בישיבת הדירקטוריון של החברה שהתקיימה ביום 31 בדצמבר 2016 נשמעו מספר טענות בלתי תלויות כדלקמן: מנהל השיווק: “המידע הנסקר על ידי ה- CODM כולל מידע אודות… קרא עוד‪…

השאלה על חברת פיג’י בע”מ

חברת פיג’יי בע”מ (להלן – “החברה“) הינה חברת החזקות העוסקת בתחום המזון והמסעדנות בישראל באמצעות חברות בנות וחברה כלולה. מקבל ההחלטות התפעולי הראשי בחברה (CODM) הוא מנכ”ל החברה והוא סוקר את תוצאות המגזרים לפי סוגי מוצרים ושירותים, כמפורט להלן (כל… קרא עוד‪…

השאלה על חברת יוגורטר בע”מ

1. חברת יוגורטר בע”מ (להלן – “החברה”) הינה חברה העוסקת בעצמה ובאמצעות חברות מוחזקות במכירת גלידות, עוגיות ויוגורט. מניות החברה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה מבצעת את פעילותה באופן פרטי ובאמצעות החזקה בחברות נוספות (להלן – “חברות הקבוצה”)… קרא עוד‪…

השאלה על תקן דיווח כספי בינלאומי 8 – מגזרי פעילות

לפניכם 3 היגדים המתייחסים לדיווח על מגזרי פעילות לפי תקן דיווח כספי בינלאומי 8: היגד 1: החובה להציג דיווח מגזרי חלה רק על חברת אם שיש לה חברות בנות המאוחדות בדוחות הכספיים של חברת האם. חברה שאין לה חברות בנות… קרא עוד‪…

השאלה על חברת גולן בע״מ

חברת גולן בע״מ (להלן – ״החברה״ או “חברת גולן“) עוסקת בייצור כלי רכב וכן בביטוח כלי רכב ובשירות תיקונים לכלי רכב באמצעות חברות בנות. להלן נתונים נבחרים מהדוחות הכספיים העצמאיים של החברות בקבוצה לשנת 2016 (בש”ח): שם חברה המרכיב בע״מ… קרא עוד‪…

השאלה על חברת סנופית

חברת “סנופית” בע”מ (להלן: “החברה”) הוקמה ביום 1.1.2010. החברה עוסקת ממועד הקמתה בייצור, שיווק ומכירה של תרופות.  מניות החברה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. מטבע פעילותה והצגתה של החברה הינו השקל החדש (ש”ח). פעילות החברה מתבצעת במדינות שונות באמצעות… קרא עוד‪…

השאלה על תקן דיווח כספי בינלאומי 8 – מגזרי פעילות

להלן מספר היגדים המתייחסים לדיווח מגזרי פעילות בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 8 : היגד א’: חברה שאינה מחזיקה בחברות בנות ו/או בחברות כלולות אינה חייבת בדיווח מגזרי פעילות. היגד ב’: חברה ציבורית שהינה חברה כלולה של חברה אחרת… קרא עוד‪…

השאלה על חברת טלי בע”מ

חברת טלי בע”מ (להלן – “טלי”) הינה חברה העוסקת ביבוא, הפצה ומכירת כלי רכב ובמתן שירותים נלווים בתחום זה. מניות החברה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. טלי מבצעת את פעילותה באמצעות החזקה בחברות בנות וכלולות (להלן – “הקבוצה”) כדלהלן:… קרא עוד‪…

השאלה על חברת יעל בע”מ

חברת יעל בע”מ (להלן – “יעל“) הינה חברת החזקה בינלאומית הפועלת במספר ענפים ובאזורים גיאוגרפיים שונים. להלן נתונים בדבר החזקותיה של יעל לשנת 2015: שם החברה שיעור החזקה תחום פעילות מיקום פעילות אביאל 100% תקשורת ישראל בן-עמי 100% מחשבים ישראל… קרא עוד‪…

השאלה על קבוצת גולן בע”מ

קבוצת גולן בע”מ עוסקת בתחום הנדל”ן באמצעות החזקה בחברות בנות ובהסדר משותף כמפורט להלן: חברת אלפא: מוחזקת 100% על ידי החברה ועוסקת בתחום הנדל”ן המניב בישראל, בהונגריה ובארה”ב. חלק ניכר מהכנסות חברת אלפא (בגין הנכסים בישראל) נובע משירותים שמעניקה חברת… קרא עוד‪…

השאלות על חברות א’, ב’ ו- ג’

חברות א’ ו- ב’ הקימו את חברה ג’ ביחס החזקה של 50:50 ביום 1.1.2014. מטרתה של חברה ג’, כפי שמשתקפת ממסמכי ההתאגדות שלה, היא לייצר באמצעות מתקן שיירכש על ידה (במימון של חברות א’ ו- ב’) יחידות מלאי ולספק לצדדים… קרא עוד‪…

השאלה על חברה A

חברה A (להלן – החברה) הינה חברה ציבורית בישראל. החברה מדווחת על מגזרים תפעולים לפי 8 IFRS. בשנת 2013 לחברה חמישה מגזרים בני דיווח (שעברו את הספים הכמותיים) : מגזר א’, מגזר ב’, מגזר ג’, מגזר ד’ ומגזר ה’. לצורך… קרא עוד‪…

השאלה על חברה א’

חברה א’ (להלן – החברה) הינה חברה פרטית, שמדווחת לפי IFRS. החברה עוסקת בשני תחומי פעילות עיקריים תחום הנדל”ן היזמי ותחום יבוא ושיווק של מוצרי גינון. חברה א’ פועלת בישראל ובמספר מדינות באירופה. תחום היבוא והשיווק של מוצרי גינון נרכש… קרא עוד‪…

השאלה על חברת סופר דופר

חברת “סופר-דופר” (להלן “החברה”) הוקמה ביום 1.1.2007 ופועלת מאז כרשת סופרמרקטים גדולה בישראל. מניות החברה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.   מנכ”ל החברה שהינו מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של החברה, סוקר מידי רבעון את התוצאות התפעוליות של כל אחת מהחטיבות… קרא עוד‪…

השאלה על חברת בד- אין בע”מ

חברת בד-אין בע”מ (להלן – “החברה“) הינה חברת החזקות שכל פעילותה מתבצעת באמצעות חברות בנות וחברה כלולה כמפורט להלן: נתונים אודות החברות המוחזקות חברת דריי וואנס עוסקת בייצור, שיווק ומכירה של מגבונים לחים (חברה בת). ביום 1.1.14 השלימה החברה עסקה… קרא עוד‪…

השאלה על חברת הזיקוק בע”מ

קבוצת הזיקוק בע”מ מורכבת ממספר חברות תעשייתיות העוסקות בייצור מוצרי נפט. חברת האם בקבוצה (להלן: “החברה“) הינה חברת החזקות הפועלת בעיקר בישראל באמצעות חברות בנות כמפורט להלן (במהלך השנים לא חלו שינויים בשיעורי ההחזקה): שם החברה נפט בנזין סולר זיקוק… קרא עוד‪…