שאלה בנושא הצגת דוחות כספיים

אילו מבין הסעיפים הבאים לעולם לא יכללו בדוח על השינויים בהון (יש לסמן את התשובה הנכונה ביותר מבין האפשרויות הבאות)?

  1. התחייבות פיננסית בשווי הוגן.
  2. הנפקת מניות.
  3. רכישת מניות באוצר.
  4. חלוקת דיבידנד.
  5. קרן הון עסקאות עם זשמ”ש.

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

להצגת הפתרון לחץ כאן

סטודנט/ית יקר/ה

מאחלים/ות לכם/ן המון הצלחה בלימוד וההכנה לבחינות!
נתקלתם/ן בבעיה או טעות באתר? יש לכם/ן הצעות בשבילנו? רוצים/ות לספר לנו האם האתר עזר לכם/ן? ניתן לפנות אלינו דרך יצירת קשר צוות אסיאג יועצים בע”מ