השאלה על IAS 19

לפניך מספר היגדים הנוגעים לשיעור ההיוון המשמש להיוון מחויבויות שבתחולת תקן חשבונאות בינלאומי 19 (IAS 19):

היגד I: שיעור ההיוון שמשמש להיוון מחויבות בגין תכנית להטבה לאחר סיום העסקה של ישות מסוימת אמור לשקף את סיכון האשראי של אותה ישות.

היגד II: שיעור ההיוון שמשמש להיוון מחויבות בגין תכנית להטבה לאחר סיום העסקה של ישות מסוימת אמור לשקף את הסיכון שתזרים המזומנים שהישות תוציא בפועל לכיסוי המחויבות יהיה שונה מההנחות האקטואריות הנוכחיות שלה.

היגד III: שיעור ההיוון שמשמש להיוון מחויבות בגין תכנית להטבה לאחר סיום העסקה של ישות מסוימת תלוי בהרכב תיק ההשקעות (נכסי התכנית) של אותה ישות.

היגד IV: שיעור ההיוון שמשמש להיוון מחויבות בגין הטבה אחרת לזמן ארוך נקבע באופן שונה מאשר שיעור ההיוון שמשמש להיוון מחויבות בגין תכנית להטבה לאחר סיום העסקה.

 

סמן את התשובה הנכונה ביותר מבין האפשרויות הבאות:

  1. אף היגד אינו נכון.
  2. רק היגדים I ו- III נכונים.
  3. רק היגד II נכון.
  4. רק היגד III נכון.
  5. רק היגד IV נכון.


כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

להצגת הפתרון לחץ כאן


סטודנט/ית יקר/ה

מאחלים/ות לכם/ן המון הצלחה בלימוד וההכנה לבחינות!
נתקלתם/ן בבעיה או טעות באתר? יש לכם/ן הצעות בשבילנו? רוצים/ות לספר לנו האם האתר עזר לכם/ן? ניתן לפנות אלינו דרך יצירת קשר צוות אסיאג יועצים בע”מ