השאלה על חברת א. את א. תעשיות ע”מ

לקראת פרסום הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 2014 התנהל דיון בחברת א. את א. תעשיות בע”מ על מטרת הדיווח הכספי ומאפייניו, להלן מספר היגדים שהושמעו בישיבה:

היגד 1: גלית (חשבת החברה) – “הדיווח הכספי מיועד למשקיעים קיימים ופוטנציאלים מלווים ונותני אשראי אחרים, צריך לזכור שהם מסתמכים אך ורק על המידע שמדווח בדוחות. משכך עלינו לספק להם את כל המידע שהם נדרשים כולל תחזיות לגבי הענף והחברה”.

היגד 2: פיליפס (עוזר חשב) – “משקיעים יכולים לדרוש את מידע על הדיווח הכספי ישירות מהישות, על כן לפי דעתי, הדיווח הכספי מיועד בראש ובראשונה לגופים הרגולטורים בישראל כדוגמת רשות ניירות ערך. ניתן לראות זאת גם בהגברת הרגולציה וריבוי החלטות האכיפה שפורסמו בשנים האחרונות”.

היגד 3: אברהם (מנכ”ל החברה) – “לדעתי מטרת הדיווח הכספי נועדה בעיקר לסייע להנהלה לבחון את מצבה הכספי של החברה ולקבל החלטות ניהוליות בהקשר לכך”.

היגד 4: גבריאל (חשבונאי ראשי) – “ניתן לעשות שימוש במאפיינים האיכותיים המרחיבים (יכולת השוואה, יכולת אימות, עיתוי נכון ומובנות) – שימוש במאפיינים אלו יספק מידע שהוא שימושי לקוראי הדוחות, גם ללא המאפיינים הבסיסיים”.

אילו מבין ההיגדים שלעיל נכונים?

  1. אף היגד אינו נכון.
  2. היגדים 2 ו-3 נכונים.
  3. היגד 1 נכון.
  4. היגד 2 נכון.
  5. היגד 3 נכון.

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

להצגת הפתרון לחץ כאן


סטודנט/ית יקר/ה

מאחלים/ות לכם/ן המון הצלחה בלימוד וההכנה לבחינות!
נתקלתם/ן בבעיה או טעות באתר? יש לכם/ן הצעות בשבילנו? רוצים/ות לספר לנו האם האתר עזר לכם/ן? ניתן לפנות אלינו דרך יצירת קשר צוות אסיאג יועצים בע”מ