תג ארכיון: אירועים לאחר תאריך המאזן

השאלה על חברת פוקס – ויזל בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז האקדמי לב, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הקריה האקדמית אונו.

שאלה על חברת שקלמן

חברת שקלמן (להלן – “החברה“) מחזיקה 40% מזכויות ההצבעה בחברת שלקום. 12 חברות נוספות מחזיקות, כל אחת, 5% מזכויות ההצבעה בשלקום. הסכם בעלי המניות מעניק לחברה זכות בלעדית למנות, להדיח ולקבוע את התגמול של ההנהלה האחראית להתוויה של הפעילות הרלוונטית…. קרא עוד‪…