שאלה על חברת יותם בע”מ
כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.


פתרון


להצגת הפתרון לחץ כאן