שאלה בנושא המסגרת המושגית

בחר את הטענה הנכונה ביותר מבין הטענות הבאות בהתאם להוראות המסגרת המושגית:

  1. ההכרה במוניטין אינה עולה בקנה אחד עם הוראות המסגרת המושגית לגבי הכרה בנכסים.
  2. במסגרת המושגית נקבעו כללים איכותיים ורף כמותי לבחינת מהותיות.
  3. חברה המצויה בהליכי פירוק מחויבת לגרוע את נכסיה ואת התחייבויותיה, הואיל ונכסים והתחייבות אלה כבר לא מקיימים את ההגדרות של נכס והתחייבות בהתאם למסגרת המושגית.
  4. השקעת בעלים מביאה לגידול בהטבות הכלכליות של חברה ולפיכך מקיימת את ההגדרה של הכנסה בהתאם למסגרת המושגית.
  5. אין בתקינה הבינלאומית מסגרת מושגית.

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

להצגת הפתרון לחץ כאן


סטודנט/ית יקר/ה

מאחלים/ות לכם/ן המון הצלחה בלימוד וההכנה לבחינות!
נתקלתם/ן בבעיה או טעות באתר? יש לכם/ן הצעות בשבילנו? רוצים/ות לספר לנו האם האתר עזר לכם/ן? ניתן לפנות אלינו דרך יצירת קשר צוות אסיאג יועצים בע”מ