השאלה על המסגרת המושגית

חברה התקשרה בחודש נובמבר 2015 בחוזה לרכישת ציוד על סך 1 מיליון ₪. נכון ליום 31 בדצמבר 2015 החברה לא קיבלה את הציוד וטרם שילמה עליו.

בחרו את ההיגד הנכון ביותר לגבי הדוח השנתי לשנת 2015.

  1. הגדרת התחייבות לא מתקיימת לגבי החוזה. משכך לא תוכר התחייבות בדוחות הכספיים לשנת 2015.
  2. הגדרת התחייבות מתקיימת לגבי החוזה והקריטריונים להכרה מתקיימים לגבי החוזה. משכך תוכר התחייבות בדוחות הכספיים לשנת 2015.
  3. הגדרת התחייבות מתקיימת לגבי החוזה, אולם הקריטריונים להכרה לא מתקיימים. משכך לא תוכר התחייבות בדוחות הכספיים לשנת 2015.
  4. הגדרת התחייבות לא מתקיימת לגבי החוזה, אולם הקריטריונים להכרה כן מתקיימים. משכך תוכר התחייבות בדוחות הכספיים לשנת 2015.
  5. יש להכיר בהכרח בנכס ובהתחייבות בדוחות הכספיים לשנת 2015.

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

להצגת הפתרון לחץ כאן


סטודנט/ית יקר/ה

מאחלים/ות לכם/ן המון הצלחה בלימוד וההכנה לבחינות!
נתקלתם/ן בבעיה או טעות באתר? יש לכם/ן הצעות בשבילנו? רוצים/ות לספר לנו האם האתר עזר לכם/ן? ניתן לפנות אלינו דרך יצירת קשר צוות אסיאג יועצים בע”מ