השאלה על דוח על תזרימי המזומנים

להלן ארבעה היגדים:

  1. במסגרת הדוח על תזרימי המזומנים יש לבצע הבחנה בין תזרימי המזומנים של הפעילות הנמשכת לבין אלו של פעילויות שהופסקו.
  2. תזרימי מזומנים המשמשים לרכישת השקעות בנכסים פיננסיים שבתחולת IAS 39 מסווגים במסגרת פעילות השקעה בדוח על תזרימי המזומנים.
  3. תזרימי מזומנים המשמשים לצורך פעילות מחקר ופיתוח מסווגים במסגרת פעילות השקעה בדוח על תזרימי המזומנים.
  4. תזרימי מזומנים המשמשים לצורך פעילות מחקר ופיתוח מסווגים במסגרת פעילות שוטפת בדוח על תזרימי המזומנים.

 בחר/י את התשובה הנכונה ביותר:

  • היגד i בלבד נכון
  • היגד ii בלבד נכון
  • היגד iii בלבד נכון
  • היגד iv בלבד נכון
  • היגדים i ו-ii נכונים

אף היגד אינו נכון בהכרח

כל הזכויות שמורות © [אוניברסיטת תל אביב]


פתרון


להצגת הפתרון לחץ כאן