השאלה על חברה ד’

סמנכ”ל הכספים של חברה ד’ (להלן – החברה) עסוק בעריכת הדוחות הכספיים לשנת 2015, בפרט בעריכת הדוח על המצב הכספי. בחר/י את התשובה הנכונה ביותר עבורו:

א. סמנכ”ל הכספים יכול לקזז בין כל נכס לבין כל התחייבות במאזן כל עוד קיימת זכות קיזוז משפטית ניתנת לאכיפה וכוונה ליישבם בנטו או בו זמנית.

ב. סמנכ”ל הכספים לא יכול לקזז בין נכס לבין התחייבות במאזן אלא אם הקיזוז מותר או נדרש מפורשות לפי תקן חשבונאות בינלאומי.

ג. סמנכ”ל הכספים יכול לקזז רק בין נכס פיננסי להתחייבות פיננסית וכל עוד קיימת זכות קיזוז משפטית ניתנת לאכיפה.

ד. סמנכ”ל הכספים יכול לקזז רק בין נכס פיננסי להתחייבות פיננסית וכל עוד קיימת זכות קיזוז משפטית ניתנת לאכיפה וכוונה ליישבם בנטו או בו זמנית.

ה. מלבד קיזוז נכסים והתחייבויות פיננסיים בתנאים מסוימים, סמנכ”ל הכספים יכול לקזז נכסים והתחייבויות אחרים אך ורק אם אלו לא מהותיים.

ו. אף תשובה אינה נכונה.

כל הזכויות שמורות © אוניברסיטת תל אביב

להצגת הפתרון לחץ כאן

סטודנט/ית יקר/ה

מאחלים/ות לכם/ן המון הצלחה בלימוד וההכנה לבחינות!
נתקלתם/ן בבעיה או טעות באתר? יש לכם/ן הצעות בשבילנו? רוצים/ות לספר לנו האם האתר עזר לכם/ן? ניתן לפנות אלינו דרך יצירת קשר צוות אסיאג יועצים בע”מ