תג ארכיון: תשלום מבוסס מניות

השאלה על חברת אלפא בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז האקדמי לב, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הקריה האקדמית אונו.

השאלה על חברת שאול בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז האקדמי לב, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הקריה האקדמית אונו.

השאלה על חברת דלק בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז האקדמי לב, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הקריה האקדמית אונו.

השאלה על חברת הקיץ כאן בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז האקדמי לב, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הקריה האקדמית אונו.

השאלה על חברת אוחנה בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז האקדמי לב, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הקריה האקדמית אונו.

השאלה על חברת ליה בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז האקדמי לב, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הקריה האקדמית אונו.

השאלה על חברת יוסף בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז האקדמי לב, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הקריה האקדמית אונו.

השאלה על חברות אילן וורד

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז האקדמי לב, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הקריה האקדמית אונו.

השאלה על חברת היסטר בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז האקדמי לב, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הקריה האקדמית אונו.

השאלה על חברה א’

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

השאלה על חברה ב’

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

השאלה על חברה א’

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

השאלה על חברת ג’ון בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

השאלה על חברת אלפא בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

השאלה על חברת נועה מדיקל בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

השאלה על חברת הפיל הכחול

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

שאלה על חברת עתליה בע”מ

חברת עתליה בע”מ (להלן “החברה”) היא חברה ציבורית אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה העניקה לעובדיה ביום 1 לינואר 2016 (להלן “מועד ההענקה”) 1,000,000 כתבי אופציה לרכישת מניותיה ללא תמורה, ובלבד שיתמידו בעבודתם במשך 3 שנים… קרא עוד‪…

השאלה על חברת א’ בע”מ

חברה א’ בע”מ (להלן: “חברה א’“) הינה חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. להלן נתונים לגבי תכניות תשלום מבוסס מניות בשנים 2014-2016: תכנית תגמול למנכ”ל חברה א’ ביום 1/1/2014 העניקה חברה א’ למנכ”ל שלה 2,000 כתבי… קרא עוד‪…

השאלה על חברת שירה

חברת שירה (להלן – “החברה”) הינה חברה ציבורית העוסקת בייצור ומכירת סכינים איכותיים לחיתוך ירקות ופירות. ביום 1.1.2016 הגיעה החברה להסדר עם 20 מעובדי מחלקת השיווק שלה לפיו כל אחד מהם יקבל 1,000 אופציות של החברה בתנאי שמכירות החברה בשלוש… קרא עוד‪…

השאלה על חברת רינובייט

חברת ‘רינובייט’ בע”מ (להלן: “החברה”) הינה חברה לפיתוח ותפעול של זירת מסחר אלקטרוני. החברה מחזיקה ב- 90% מהון המניות של חברת קדימה החל ממועד הקמתה. חברת קדימה מחזיקה ב- 60% מהון המניות של חברת סייבר החל ממועד הקמתה.   ביום… קרא עוד‪…

השאלה על חברת איימג’

חברת איימג’ (להלן: “החברה“) הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה הוקמה בשנת 2013 ועוסקת החל ממועד הקמתה ברכישה ומכירה של שטחי פרסום באינטרנט. החברה נוהגת להעניק לעובדי ההנהלה שלה כתבי אופציה למניותיה המותנים בתקופת שירות בלבד… קרא עוד‪…