תג ארכיון: הפרשות

השאלה על חברת אגם 4000 בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז האקדמי לב, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הקריה האקדמית אונו.

השאלה על חברת רמי לוי בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז האקדמי לב, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הקריה האקדמית אונו.

השאלה על חברת “ריג’נסי” בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

השאלה על חברת אבגד בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

שאלה על חברת תימן בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

שאלה על חברת אומגה בע”מ

חברת אומגה בע”מ (להלן – “החברה“) עוסקת בייבוא, ייצור ומכירה של רכבי יוקרה. החברה נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב. להלן חלק מביאור ההפרשות של החברה כפי שנכלל בדוחותיה הכספיים המאוחדים לשנת 2016:             שיקום… קרא עוד‪…

שאלה על חברת המתחשמלים בע”מ

חברת המחשמלים בע”מ (להלן – “החברה“) מפעילה תכנית להטבה מוגדרת. להלן נתונים בגין תכנית ההטבה בשנת 2015: ערך נוכחי של יתרת ההתחייבות למתן הטבות ליום 31.12.14 – 650,000 ₪ שיעור התשואה על התחייבויות התוכנית ליום 1.1.15 – 10%. עלות שירות… קרא עוד‪…

שאלה על חברת יצרן המזון

ברבעון הראשון של שנת 2014, לקוחות של יצרן מזון (להלן – “החברה“) סבלו מהרעלת מזון חמורה, לכאורה ממוצרים שהישות מוכרת. כאמצעי זהירות, החברה הסירה את המוצרים החשודים ממדפי החנויות. בחודש ספטמבר 2014 הוגשה כנגד החברה תביעה ייצוגית. ביום 15.1.2015, לפני… קרא עוד‪…

שאלה על חברת בוב הבנאי בע”מ

חברת בוב הבנאי בע”מ (להלן – “החברה“) הינה קבלן מבצע של מדרכות וכבישים בעיר ירוחם. ביום 1.1.18 החברה סיימה פרויקט בנייה של מדרכות בעיר, אולם, עקב בנייה ברמת גימור לא איכותית, נפערו בורות בכביש הראשי בעיר ומכוניות רבות ניזוקו. במהלך… קרא עוד‪…

שאלה בנושא הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים

להלן מספר היגדים בנוגע להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 37 – הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים (להלן – “התקן“): היגד I: חברת אלונה בע”מ (להלן בהיגד זה – “החברה“) אשר עוסקת בתחום המסעדנות קיבלה ביום 10.1.2017 תלונה מלקוח קבוע באחת ממסעדותיה… קרא עוד‪…

שאלה על חברת גד- אור בנייה בע”מ

חברת גד-אור בנייה בע”מ (להלן – “החברה“) הינה קבלן מבצע של מדרכות וכבישים בעיר אילת. ביום 1.1.17 החברה סיימה פרויקט בנייה של מדרכות בעיר, אולם, עקב בנייה לקויה, עובר אורח שעבר במקום נפל ופונה לבית חולים. בשנת 2017 הוגשו כנגד… קרא עוד‪…

שאלה על חברת מטרונום בע”מ

חברת מטרונום בע”מ (להלן – “החברה“) עוסקת בהקלטות של מוזיקת רקע לסרטי קולנוע. במהלך שנת 2015, במהלך הקלטה שנערכה באולפן החברה, נקרעו המיתרים מאחד הכינורות שבהם ניגנו עובדי החברה, כך שנגרמה פציעה חמורה לאותו נגן כינור. ביום 15.3.2016 לפני החתימה… קרא עוד‪…

השאלה על IAS 37

להלן מספר טענות בקשר להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 37: טענה 1: הפריטים הבאים נמצאים בתחולת IAS 37 – שינוי מבני, הפרשה לחובות מסופקים, נכס תלוי כאשר צפוי תזרים חיובי, התחייבות תלויה שמקיימת את הגדרת התחייבות. טענה 2: סכום ההפרשה צריך… קרא עוד‪…

השאלה על חברה א’ בע”מ

כל הזכויות שמורות © אוניברסיטת בר אילן

השאלה על חברת ‘space’ בע”מ

בחודש נובמבר 2015, חברת ‘space’ בע”מ (להלן – “החברה“) הודיעה לציבור כי ניתק הקשר עם הלוויין ‘space 5’ אשר הוביל לכשל מוחלט של פעילות הלוויין. החברה מבוטחת בחברת ביטוח בגין הלוויין בסכום כולל של 200 מיליון ₪. החברה פנתה לחברת… קרא עוד‪…

השאלה על הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים

לפניך 4 היגדים: מחויבות שמקיימת את הגדרת התחייבות ועונה על קריטריונים של הכרה בהתחייבות יכולה להיות התחייבות תלויה. מחויבות שלא מקיימת את הגדרת התחייבות, יכולה להיות התחייבות תלויה. ישות לא תכיר בנכס תלוי בדוחותיה הכספיים אלא אם צפוי שיזרמו הטבות… קרא עוד‪…

השאלה על המסגרת המושגית

חברה התקשרה בחודש נובמבר 2015 בחוזה לרכישת ציוד על סך 1 מיליון ₪. נכון ליום 31 בדצמבר 2015 החברה לא קיבלה את הציוד וטרם שילמה עליו. בחרו את ההיגד הנכון ביותר לגבי הדוח השנתי לשנת 2015. הגדרת התחייבות לא מתקיימת… קרא עוד‪…

השאלה על חברה א’

חברה א’ (להלן – “החברה”) נתבעה ביום 15.2.2016 על ידי עובד לשעבר בטענה שלא קיבל את חבילת התגמול שהובטחה לו ביום 1.1.2015, בגין עבודתו בחברה במהלך שנת 2015. סמנכ”ל הכספים של החברה שוקל מה עליו לעשות בדיווח לפי IFRS לשנת… קרא עוד‪…

השאלה על חברת DDS בע”מ

חברת DDS בע”מ (להלן – “החברה“) מוכרת מחשבים ניידים. בשנת 2013 מכרה החברה 7,000 מחשבים. החברה נותנת אחריות על המחשבים לתקופה של 6 חודשים בלבד. שיעור הריבית לתקופה של 6 חודשים הינו זניח. החברה מבצעת את התיקונים בעצמה, במעבדת החברה שנמצאת בגבעת… קרא עוד‪…

השאלה על הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים

בחר את ההיגד הנכון ביותר מבין ההיגדים הבאים: כאשר ישנה קבוצה גדולה של פרטים קטנים אשר הסבירות לתזרים שלילי בגין כל אחד מהם נמוכה יש לבדוק האם צפוי תזרים שלילי בגין כל הקבוצה יחד. אין ליצור הפרשה בגין אירוע שחל… קרא עוד‪…

השאלה על חברה A

חברה A (להלן – החברה) הינה חברה ישראלית שנסחרת בארה”ב ומדווחת לפי IFRS. ביום 15 במרס 2015 הגיש לראשונה עובד לשעבר של החברה, תביעה כנגד החברה, בגין התקופה בה הועסק על ידה (שהסתיימה לפני כשלוש שנים). החברה תכיר בהפרשה לפי… קרא עוד‪…

השאלות על חברה א’

חברה א’ (להלן – החברה) מייצרת ומוכרת מדפסות תלת מימדיות. ביום 31 בדצמבר 2014 מכרה ומסרה החברה ללקוח מדפסת תמורת 100,000 ש”ח ששולמו מיידית במזומן. עלות המדפסת בספרי החברה הינה 40,000 ש”ח. החברה העניקה ללקוח אחריות בפני תקלות בלבד לתקופה… קרא עוד‪…

השאלה על חברה ב’

חברה ב’ (להלן – החברה) מוכרת ספרי מדע בדיוני. החברה הינה חברה וותיקה בתחום בעלת ניסיון של עשרות שנים. החברה מאפשרת ללקוחותיה להחזיר ספרים שנרכשו תוך 60 יום ממועד הרכישה, בתנאי שהספרים הינם במצב תקין במועד החזרתם. בחודש דצמבר 2015… קרא עוד‪…

השאלה על חברת צורישימו בע”מ

חברת צורישימו בע”מ (להלן – “החברה“) הינה יבואנית מכוניות מיפן. החברה נותנת אחריות לשנתיים על המכוניות. שיעור הריבית שעומד בפני החברה בסוף שנת 2010 הוא 7% לשנה. לאור ניסיון העבר, החברה מעריכה כי על כל 100 מכוניות שהיא מוכרת תהיה… קרא עוד‪…