תג ארכיון: דיווח כספי לתקופות ביניים

חברת הגליל בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז האקדמי לב, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הקריה האקדמית אונו.

השאלה על חברת נתן בע״מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

השאלה על חברת שנהב פרויקטים בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

השאלה על חברת הים האדום בע”מ

חברת הים האדום בע”מ (להלן – “החברה”) הינה חברה ציבורית העוסקת בתחום הנדל”ן בישראל ובגרמניה. עיקר פעילותה של החברה הינה ייזום, הקמה ומכירה של דירות מגורים בישראל. כמו כן, בבעלות החברה בית מלון באילת וכן בית מלון בגרמניה (להלן –… קרא עוד‪…