הרצאה בנושא: מסים על הכנסה – IAS 12 – מעודכן ל2022