הרצאה בנושא: מכשירים פיננסיים- IAS 32 – בקרוב יעודכן