הרצאה בנושא: הצגת דוחות כספיים – IAS 1 – בקרוב יעודכן