הרצאה בנושא: הסדרים משותפים – IFRS 11 – בקרוב יעודכן