הרצאה בנושא: אירועים לאחר תאריך המאזן – IAS 10 – בקרוב