מספר תוצאות:230

שאלה על חברת שאול בע”מ

  חברת שאול בע”מ (להלן: “החברה”) היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. ביום 2 בינואר 2016 רכשו החברה וחברת דוד בע”מ (להלן: “חברת דוד”) בו זמנית 80% ו- 20%, בהתאמה, מהון המניות של חברת יהונתן בע”מ… קרא עוד‪…

שאלה על חברת יהודה בע”מ

תשומת הלב כי יש לקרוא תחילה את הנדרש בשאלה. חברת יהודה בע”מ (להלן: “החברה”) היא חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ומטבע הפעילות שלה הוא ש”ח. להלן הדוח על המצב הכספי המאוחד של החברה לימים 31… קרא עוד‪…

שאלה על חברת דויד בע”מ

חברת דויד בע”מ (להלן “החברה“) היא חברה ציבורית אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה עוסקת בהקמה, בפיתוח, בהשכרה ובתחזוקה של מבנים מסחריים מעוגני סופרמרקטים בארץ ובעולם. החברה מחזיקה בחברת שלמה בע”מ (להלן “שלמה“) בשיעור של 80%… קרא עוד‪…

שאלה על חברת אלימלך בע”מ

חברת אלימלך בע”מ (להלן: “החברה”) היא חברת החזקות אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה נהנית מהקלות דיווח ומפרסמת דוחות כספיים על בסיס חצי שנתי חלף הדיווח הרבעוני. מניות החברה מוחזקות על ידי מספר רב של בעלי… קרא עוד‪…