השאלה על תקן דיווח כספי בינלאומי 8 – מגזרי פעילות

לפניכם 3 היגדים המתייחסים לדיווח על מגזרי פעילות לפי תקן דיווח כספי בינלאומי 8:

היגד 1: החובה להציג דיווח מגזרי חלה רק על חברת אם שיש לה חברות בנות המאוחדות בדוחות הכספיים של חברת האם. חברה שאין לה חברות בנות לא חייבת בדיווח מגזרי.

היגד 2: יתכן שבדיווח המגזרי יוצגו הכנסות/הוצאות/נכסים/התחייבויות בניגוד לאופן ההכרה בהם בדוח על המצב הכספי ובדוח על הרווח הכולל.

היגד 3: כל מגזר פעילות המדווח בנפרד למקבל ההחלטות לצורך הקצאת משאבים, בהכרח יוצג כמגזר נפרד בדיווח המגזרי.

סמן את התשובה הנכונה ביותר מבין האפשרויות הבאות:

  1. רק היגד 2 נכון.
  2. רק היגדים 2 ו- 3 נכונים.
  3. רק היגדים 1 ו-3 נכונים.
  4. רק היגד 3 נכון.
  5. אף היגד אינו נכון.

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

להצגת הפתרון לחץ כאן


סטודנט/ית יקר/ה

מאחלים/ות לכם/ן המון הצלחה בלימוד וההכנה לבחינות!
נתקלתם/ן בבעיה או טעות באתר? יש לכם/ן הצעות בשבילנו? רוצים/ות לספר לנו האם האתר עזר לכם/ן? ניתן לפנות אלינו דרך יצירת קשר צוות אסיאג יועצים בע”מ