תקנים

תקני IFRS ו-IAS

להלן התרגום לעברית של תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים – IFRS ושל תקני החשבונאות הבינלאומיים – IAS שפורסמו עד ליום 31 במאי 2016 לרבות תיקונים לתקנים שפורסמו עד למועד זה ומועד תחילתם אינו לאחר 1 בינואר 2017. התרגום לעברית של תקני דיווח כספי בינלאומיים ותיקונים לתקנים שמועד תחילתם חל לאחר 1 בינואר 2017 נכלל במדור “תוספות לתקני IFRS“. תרגום התקנים נבדק על ידי חברי ועדת המומחים לתרגום התקינה הבינלאומית.

מתוך המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

תקני IAS

זקוקים לעזרה? שתפו את השאלה עם חברים!