דיווח כספי לתקופות ביניים כולל אירועים לאחר תאריך המאזן מדיניות חשבונאית שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות

זקוקים לעזרה? שתפו את השאלה עם חברים!